Loading...
Axelssons familjejuridik 2021-06-10T10:09:46+02:00
Acelssons familjejuridik

Välkommen till Axelssons Familjejuridik!

Vi erbjuder professionell och personlig service inom många skiftande delar av familjejuridik. Det kan gälla exempelvis gåvobrev, samboavtal, äktenskapsförord, testamenten, bouppteckningar, arvskiften och deklarationer. Alltså gör våra tjänster kort och gott din vardag lite enklare. Därutöver hjälper vi dig att förstå och tolka lagar som kan påverka dina beslut i aktuella och framtida situationer. Välkommen till oss för personlig service, högt engagemang och lång erfarenhet inom familjejuridikens alla delar.

Senaste nytt

Välkommen Frida!

Vi välkomnar vår nya medarbetare Frida Andersson som ska börja hos oss till hösten. Frida (som är född, uppvuxen och bofast i Timmervik, Kode) har arbetat som familjejurist i mer än 13 år och vi [...]

20 juli, 2021|

Juridiskt stöd vid livsomställningar

God fortsättning till er alla! Nytt år och nya saker som händer i livet. Kanske en flytt, köpa hus, bygga sommarstuga med bästa vännerna, stycka av en bit tomt eller andra lite tråkigare saker så [...]

26 januari, 2021|

Undvik arvstvister – upprätta ett testamente

Undvik arvstvister och risken för feltolkningar av din sista vilja genom att ta hjälp med att upprätta ett testamente. Vi hjälper dig så att det blir juridiskt korrekt. Kontakta oss för en tidsbokning. Vi har [...]

3 december, 2020|
Samarbetspartners

På Axelssons Familjejuridik samarbetar vi med lokala företag med hög kompetens och lokal närvaro.

Ta kontakt med oss! Vi berättar om våra tjänster:

Kontakt om: Arvskifte

För att avveckla ett dödsbo gör man ett arvskifte. Först registrerar vi bouppteckningen. Sedan görs ett arvskifte. Därefter redovisas fördelningen av arvet i en skriftlig handling. Sedan ska dödsbodelägarna godkänna den. Vi hjälper dig att avsluta dödsboets bankkonton, sälja aktier och värdepapper. Därutöver hjälper vi till med att tilldela någon av dödsbodelägarna en bostad som tillhört dödsboet, fördela behållningen i enlighet med arvskiftet samt sätta in din arvslott eller testamentslott på ditt bankkonto. Våra medarbetare sköter all hantering kring avvecklingen av dödsboet.

Kontakt om: Bodelning

Som ett resultat av en skilsmässa upphör den ekonomiska gemenskapen mellan makar. Alltså måste man göra en delning av egendomen – en så kallad bodelning. Man delar makarnas tillgångar i lika delar enligt huvudregeln. Men i undantagsfall kan man frångå detta. Till exempel om någon av makarna har egendom som är deras enskilda. I de fall ett samboförhållandet upphör kan även bodelning mellan sambor ske. Det som ingår i en sådan bodelning är endast samboegendom. Det vill säga gemensamt införskaffad bostad och bohag. Dessutom kan våra medarbetare hjälpa dig att göra en bodelning under äktenskapet. Alltså en typ av bodelning när en av makarna vill överlåta egendom till den andre.

Kontakt om: Bouppteckning

En bouppteckning är en skriftlig handling som enligt lag ska upprättas när en person avlider. Av bouppteckningen framgår vilka som är dödsbodelägare och eventuella efterarvingar/testamentstagare. Dessutom antecknas det i bouppteckningen om det föreligger något testamente eller äktenskapsförord. Det kan också tas upp eventuella försäkringsutbetalningar samt den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen. Inför en bouppteckning hjälper vi dig med att skicka kallelser till berörda parter. Du får hjälp med att tolka eventuella testamenten, beställa uppgifter från banker och försäkringsbolag. Dessutom ger vi dig förslag till avveckling av dödsboet.

Kontakt om: Deklaration

Har du sålt din bostad? Vi informerar dig om vilka skatteregler som gäller. Dessutom hjälper våra medarbetare dig med skatteberäkning i samband med att du lämnar in din inkomstdeklaration.

Kontakt om: Gåvobrev

Du kan överlåta både fast och lös egendom till någon annan. Du gör det genom ett gåvobrev. Vi rekommenderar att du alltid upprättar en skriftlig handling när gåvor överlåts. Det här är något våra medarbetar hjälper dig med. I samband med att handlingen upprättas informerar vi om vilka eventuella begränsningar det finns på området.

Klicka här för att ta del av alla våra tjänster.

Men innan du gör det. Ta en kaffe! Därefter sätter du på vår podd Elvakaffet.

Vi samarbetar med lokala företag med hög kompetens och lokal närvaro; Begravningstjänst i Kungälv, Nordea och ERA Axelssons Fastighetsbyrå.