Kontakta oss 2021-06-10T10:08:11+02:00
 • Kontakt

Kontakt

Vill du komma i kontakt med en erfaren familjejurist? Vi ger dig personlig service inom familjejuridikens alla delar.

Du hittar vårt kontor på Utmarksvägen 8 i Kungälv.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare

Du kommer lätt i kontakt med oss via telefon eller mail. Du kan också använda formuläret nedan, så hör vi av oss till dig inom kort.

Axelssons Familjejuridik

Postadress: Utmarksvägen 8, 442 39 Kungälv
Växel: 0303-925 00
E-post: info@axjuridik.se

kontaktformulär

*Fyll i alla fält markerade med stjärna.

  Ta kontakt med oss! Vi berättar om våra tjänster:

  Kontakt om: Arvskifte

  För att avveckla ett dödsbo gör man ett arvskifte. Först registrerar vi bouppteckningen. Sedan görs ett arvskifte. Därefter redovisas fördelningen av arvet i en skriftlig handling. Sedan ska dödsbodelägarna godkänna den. Vi hjälper dig att avsluta dödsboets bankkonton, sälja aktier och värdepapper. Därutöver hjälper vi till med att tilldela någon av dödsbodelägarna en bostad som tillhört dödsboet, fördela behållningen i enlighet med arvskiftet samt sätta in din arvslott eller testamentslott på ditt bankkonto. Våra medarbetare sköter all hantering kring avvecklingen av dödsboet.

  Kontakt om: Bodelning

  Som ett resultat av en skilsmässa upphör den ekonomiska gemenskapen mellan makar. Alltså måste man göra en delning av egendomen – en så kallad bodelning. Man delar makarnas tillgångar i lika delar enligt huvudregeln. Men i undantagsfall kan man frångå detta. Till exempel om någon av makarna har egendom som är deras enskilda. I de fall ett samboförhållandet upphör kan även bodelning mellan sambor ske. Det som ingår i en sådan bodelning är endast samboegendom. Det vill säga gemensamt införskaffad bostad och bohag. Dessutom kan våra medarbetare hjälpa dig att göra en bodelning under äktenskapet. Alltså en typ av bodelning när en av makarna vill överlåta egendom till den andre.

  Kontakt om: Bouppteckning

  En bouppteckning är en skriftlig handling som enligt lag ska upprättas när en person avlider. Av bouppteckningen framgår vilka som är dödsbodelägare och eventuella efterarvingar/testamentstagare. Dessutom antecknas det i bouppteckningen om det föreligger något testamente eller äktenskapsförord. Det kan också tas upp eventuella försäkringsutbetalningar samt den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen. Inför en bouppteckning hjälper vi dig med att skicka kallelser till berörda parter. Du får hjälp med att tolka eventuella testamenten, beställa uppgifter från banker och försäkringsbolag. Dessutom ger vi dig förslag till avveckling av dödsboet.

  Kontakt om: Deklaration

  Har du sålt din bostad? Vi informerar dig om vilka skatteregler som gäller. Dessutom hjälper våra medarbetare dig med skatteberäkning i samband med att du lämnar in din inkomstdeklaration.

  Kontakt om: Gåvobrev

  Du kan överlåta både fast och lös egendom till någon annan. Du gör det genom ett gåvobrev. Vi rekommenderar att du alltid upprättar en skriftlig handling när gåvor överlåts. Det här är något våra medarbetar hjälper dig med. I samband med att handlingen upprättas informerar vi om vilka eventuella begränsningar det finns på området.

  Klicka här för att ta del av alla våra tjänster.

  Men innan du gör det. Ta en kaffe! Därefter sätter du på vår podd Elvakaffet.

  Vi samarbetar med lokala företag med hög kompetens och lokal närvaro; Begravningstjänst i Kungälv, Nordea och ERA Axelssons Fastighetsbyrå.